Saturday, July 10, 2010

Doraemon ドラえもん

Konnichiwa. Ogenkidesu ka?
こんにちは。お元気ですか?

Kyou wa Doraemon wo shoukaishimasu!
今日はドラえもんを紹介します!
Doraemon shittemasu ka?
ドラえもん知ってますか?

Nihon de ichiban yuumei na neko dato omoimasu.
日本で一番有名な猫?だと思います。
Nihonjin wa minna shitteimasu. :)
日本人は皆知っています。 :)

Nihongo no benkyou nimo naru node, mitemite kudasai ne!
日本語(にほんご)の勉強(べんきょう)にもなるので、見(み)てみて下さいね!

Doraemon TV story : http://video.mapion.co.jp/channel/watch/18246

About Doraemon : http://en.wikipedia.org/wiki/Doraemon

:) Tanoshiku nihongo wo benkyou shiyou!
楽しく日本語を勉強しよう!

Live with passion! Love you. :)
Tomoe

No comments: