Wednesday, September 23, 2009

A reviwe of Taro's story 6 to7.

Konnichiwa. Ogenkidesuka?
Watashi wa totemo genki desu.

Kyou no Lesson wa Taro no story 6 to 7 no fukushu desu. :)

Wakarimashita ka? (Do you understand?)

Naze? なぜ? Why?
Dare? どれ? Which?
Doko? どこ? Where?
Nani? なに? What?

Watashi わたし I
Anata あなた You
Kanojyo かのじょ She
Kare   かれ He

Q: SUkidesu ka ?
A: Hai Sukidesu.
Iie Kiraidesu. Suki dewa(ha) arimase.Sukijya arimasen.Suki jya nai desu.
(all same)

I hope you are enjoy my Podcast. :)

Have a wonderful day.
Love,

Tomoe

No comments: